Webbutik

Växtskyddsåret 2022, Hallands, Skånes och Blekinge län

I denna skrift sammanfattas resultaten från Växtskyddscentralernas prognos- och varningsverksamhet (PoV) samt övriga inventeringar som gjorts av skadegörare under växtskyddsåret 2022 i jordbruksgrödor. Syftet är främst att beskriva förekomsten och omfattningen av sjukdomar och skadeinsekter samt vädret under odlingsåret.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2023-02-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO23:4
Författare:
Louise Aldén, Gunilla Berg, Therese Christerson, Anna Gerdtsson, Rolf Lindholm och Rebecka Östlund
Anvisning: