Webbutik

Hur ska honungsbin och vilda bin kunna samsas om födan?

I denna broschyr kan du läsa om hur du som biodlare men även som markägare, myndighet eller privatperson genom enkla frivilliga åtgärder kan minimera risken för konkurrens mellan honungsbin och vilda bin. Texten grundar sig på en litteratursammanställning om födokonkurrens genomförd av Lunds universitet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2023-02-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO23:2
Författare:
Björn Gustavsson, Thorsten Rahbek Pedersen
Anvisning: