Webbutik

Växtskyddsåret 2021, Norra Svealand och Norrland

I denna skrift sammanfattas resultaten från prognos- och varningsverksamheten samt övriga skadegörarinventeringar som gjorts under växtskyddsåret 2021. Syftet är främst att beskriva förekomsten och omfattningen av sjukdomar och skadeinsekter samt vädret under odlingsåret.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2022-03-10
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO22:4
Författare:
Lina Norrlund, Elin Almén och Anders Lindgren
Anvisning: