Webbutik

Rekrytering i ekologisk smågrisproduktion

Möjligheten att få köpa in konventionellt uppfödda gyltor är klart begränsad inom ekologisk produktion. Därför måste var ekologisk smågrisproducent fundera på hur besättningen själv ska föda upp lämpliga rekryteringsdjur.

I denna skrift har Ingela Löfquist beskrivit fyra gårdar med ekologisk smågris¬produktion. De olika gårdarna skiljer sig i hur de har valt att rekrytera gyltor till sin produktion. Vi hoppas att dessa goda exempel ska inspirera och hjälpa den som funderar på hur den egna rekryteringen ska gå till.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2021-12-22
Pris exkl moms:
50 kr
Pris inkl moms:
53 kr
Artikelnr:
JO21:5
Författare:
Ingela Löfquist
Anvisning: