Webbutik

Husdjur i juni 2012

I korta drag


Fler mjölkkor nu än för ett år sedan

För första gången på många  år har antalet mjölkkor ökat sedan föregående år. Det rör sig om ca 1 500 mjölkkor fler i juni 2012 än i juni 2011. Sedan 2005 har antalet mjölkkor dock minskat med mer än 45 000 djur eller nästan 12 %. Antalet kor för uppfödning av kalvar samt antalet kvigor, tjurar och stutar har dock minskat medan antalet kalvar ökat något.

Antalet grisar har minskat sedan 2011. Slaktsvin har minskat med 49 500 djur sedan föregående år. Det motsvarar en minskning på mer än 5 % och är en fortsättning på den neråtgående trend som visats under lång tid. Suggor och galtar har minskat med drygt 11 000 djur eller 7 % sedan 2011. Även antalet smågrisar har minskat sedan 2011.

Den trend som funnits under ett antal år med en ökning av antalet får har stannat av till 2012. Antalet tackor och baggar är densamma som 2011 medan antalet lamm har minskat med ca 12 000 djur.

Antalet höns har sedan 2005 ökat med 33 %. Jämfört med föregående år, har antalet höns ökat med 6 %, medan antalet kycklingar av värpras minskat med 15 %.

Mindre än 5 000 företag med mjölkkor
För första gången någonsin understiger antalet företag med mjölkkor i landet 5 000 företag. Även antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskade, från 11 800 år 2011 till ca 11 400 år 2012.

Sedan 2005 har antalet slaktsvinsuppfödare mer än halverats vilket i än högre utsträckning även gäller antalet företag med smågrisar som minskat med 59 % eller nästan 1 000 företag. Sedan förra året har antalet grisföretag minskat med 200 företag.

Antalet fårföretag, som under de senaste åren ökat stadigt, har till 2012 minskat något och är i juni 2012 ca 9 300 st vilket är en minskning med 2 % sedan 2011.

Företag med värphöns har visat en ökning de senaste åren efter att under flera föregående år minskat. Hönsföretagen har ökat med 1,3 % sedan 2011. Sedan 2005 har hönsföretagarna minskat med ca 21 % eller 1 000 företag.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
17
Utgiven:
2012-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO20SM1201
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: