Webbutik

Växtskyddsåret 2020, Västra Götalands och Värmlands län

I denna skrift sammanfattas resultaten från prognos- och varningsverksamheten samt övriga skadegörarinventeringar som gjorts under växtskyddsåret 2020. Syftet är främst att beskriva förekomsten och omfattningen av sjukdomar och skadeinsekter samt vädret under odlingsåret.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
37
Utgiven:
2021-02-10
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO20:9
Författare:
Lars Johansson, Eva Mellqvist och Susanna Waara
Anvisning: