Webbutik

Växtskyddsåret 2020, Hallands, Skånes och Blekinge län

I denna skrift sammanfattas resultaten från Växtskyddscentralernas prognos- och varningsverksamhet (PoV) samt övriga inventeringar som gjorts av skadegörare under växtskyddsåret 2020 i jordbruksgrödor. Syftet är främst att beskriva förekomsten och omfattningen av sjukdomar och skadeinsekter samt vädret under odlingsåret.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
58
Utgiven:
2020-11-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO20:8
Författare:
Louise Aldén, Gunilla Berg, Therese Christerson, Anna Gerdtsson, Cecilia Söderlind
Anvisning: