Webbutik

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

I korta drag

Spannmålsskörden på samma nivå som förra året

Den totala spannmålsskörden beräknas uppgå till 5,0 miljoner ton under 2013. Den är därmed i nivå med förra årets spannmålsskörd och 2 % högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Ett utmärkande drag för 2013 är att höstvetearealen minskade med mer än en fjärdedel, eftersom regnväder under hösten 2012 omöjliggjorde den planerade höstsådden på många håll i landet. De höstsådda spannmålsgrödorna drabbades också av utvintringsskador som sänkte skördenivåerna. Det kompenserades delvis av att de vårsådda spannmålsgrödorna gav hög avkastning på många håll i landet. Hektarskörden av vårkorn är den högsta som redovisats på riksnivå.

Stor totalskörd av raps och rybs

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 330 300 ton, vilket är 3 % mer än förra årets resultat och 17 % mer än femårsgenomsnittet. Den höga raps- och rybsskörden är främst en följd av ökade odlingsarealer av höstraps och vårraps.

Hög skörd per hektar av ärter och åkerbönor

Hektarskörden av ärter är 22 % högre än fjolårsresultatet och hektarskörden av åkerbönor tangerar tidigare rekordnivåer. Totalskörden av ärter beräknas till 40 700 ton och totalskörden av åkerbönor beräknas till 60 600 ton.

Svår höst och vinter – följt av torka

Hösten 2012 kom stora regnmängder som försvårade och försenade höstsådden. Den efterföljande vintern var tidvis snöfattig och kall vilket också missgynnade de höstsådda grödorna. Sommarmånaderna präglades av torrt och varmt väder och på vissa håll i landet, särskilt i Stockholms och Uppsala län och på många platser runt om i Mälardalen, ledde vattenbristen till torkskador på grödorna. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast genomföras vid bra väderförhållanden.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
47
Utgiven:
2013-12-13
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO19SM1302
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: