Webbutik

Höstsådda arealer 2013

I korta drag

Stor ökning av höstvetearealen

Totalt i landet såddes 381 500 hektar höstvete. Det är 72 % mer än förra höstens rekordlåga areal och 23 % mer än femårsgenomsnittet. Höstvetearealen har ökat i samtliga län jämfört med fjolårsarealerna och i flertalet av länen även jämfört med femårsgenomsnitten.

Höstråg och höstkorn i nivå med förra årets arealer

Sådden av höstråg blev i år 26 400 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal. Den höstsådda kornarealen uppgår till 13 000 hektar, vilket också är i nivå med fjolårsarealen.

Rågvetearealen ökade

Den höstsådda arealen av rågvete uppgår till 34 600 hektar, vilket är en ökning med 67 % och en återhämtning efter fyra år med minskande odlingsarealer.

Höstrapsarealen lika stor som förra hösten

Det har såtts 80 500 hektar höstraps den här hösten, vilket är i nivå med förra årets stora areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 15 %. Uppemot 60 % av höstrapsarealen odlas i Skåne.

Torrt höstväder gav stora höstsådda arealer

Torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
13
Utgiven:
2013-11-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO18SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: