Webbutik

Skörd av potatis 2013, preliminära uppgifter

I korta drag

Hög skörd av potatis för stärkelse

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 44 030 kilo per hektar vilket är 5 % högre än föregående år. Den totala skörden beräknas till 270 300 ton, vilket är 6 % högre än föregående års resultat.

Skörden av matpotatis på samma nivå som föregående år

Den svenska skörden av matpotatis beräknas för riket till 550 000 ton på riksnivå. Det är i nivå med 2013 års slutliga totalskörd, men uppemot 2 % lägre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2014 till 31 200 kilo per hektar, vilket är i nivå med föregående års slutliga hektarskörd.

Skillnader i matpotatisskörden på regional nivå

Omkring 20 % lägre totalskörd än föregående år redovisas för Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län jämfört med fjolårets höga totalskördar för länen. För Västra Götalands län var totalskörden 7 % lägre än föregående år. Cirka 7 % högre totalskörd än föregående år redovisas för Östergötlands respektive Hallands län. Övriga län uppvisar mindre förändringar jämfört med föregående år.

Fortsatt minskad odling, men i några län ökade matpotatisarealen

Den preliminära arealen matpotatis, som används för beräkning av totalskördar, uppgick år 2014 på riksnivå till 17 630 hektar. Det är en minskning med 180 hektar eller 1,0 % jämfört med föregående års slutliga statistik. Minskningen mätt i hektar var allra störst i Västra Götalands respektive Dalarnas län. I dessa län minskade arealerna med 170 respektive 110 hektar. I Skåne, Östergötlands och Örebro län ökade däremot arealen med 100, 70 respektive 60 hektar. I Kalmar, Blekinge, Hallands och Västmanlands län ökade arealen med mellan 10 och 40 hektar jämfört med föregående år.


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
17
Utgiven:
2014-12-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO17SM1401
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: