Webbutik

Skörd av potatis 2013, preliminära uppgifter

I korta drag

Skörden av potatis i nivå med föregående års resultat

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 550 600 ton. Det är i nivå med 2012 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2013 till 30 980 kilo per hektar, vilket är 5 % högre jämfört med föregående års slutliga hektarskörd.

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 42 020 kilo per hektar och den totala skörden till 254 900 ton, vilket är i nivå med föregående års resultat.

Nästan all potatis kunde skördas

Obärgade arealer för matpotatis beräknas för landet som helhet uppgå till 100 hektar. Det är en minskning med 650 hektar jämfört med föregående år, som var ett besvärligt skördeår, och den minsta obärgade arealen som redovisats sedan 1997. För potatis för stärkelse beräknas mindre än 5 hektar vara obärgat.

Odlingen av potatis fortsätter att minska

Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2013 till 17 770 hektar, en minskning med 5 % jämfört med 2012 års slutliga areal. Jämfört med 2004 har arealen matpotatis minskat med 23 %. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 6 070 hektar, vilket är i nivå med föregående år men en minskning jämfört med åren före 2012. Sedan 2004 har arealen minskat med uppemot 30 %.


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
18
Utgiven:
2013-12-09
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO17SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: