Meny
Webbutik

Priser på jordbruksmark 2014

I korta drag

Priserna på jordbruksmark har stigit sedan 2011

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige som helhet beräknades år 2014 till 67 400 kr per hektar vilket är en ökning med 10 % sedan 2011. Motsvarande siffror för betesmark är 25 600 kr per hektar med en ökning på 20 % sedan 2011. Priserna för åker- och betesmark var högre 2014 jämfört med 2011 för nästan alla regioner. Den högsta ökningen för både för åker- och betesmark står Götalands norra slättbygder för, (+16 %) respektive (+47 %). De högsta genomsnittliga priserna återfinns i Götalands södra slättbygder med 154 400 kr per hektar för åkermark respektive 79 400 kr för betesmark. I Övre Norrland är prisnivån mindre än en tiondel av dessa priser, 14 400 kr per hektar för åkermark respektive 4 800 kr för betesmark år 2014. 


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
22
Utgiven:
2015-08-27
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO13SM1501
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: