Webbutik

Jordbruksmarkens användning 2013, slutlig statistik

I korta drag

Hälften av åkermarken är systemtäckdikad

Jordbruksverket har undersökt jordbrukets dränering. I undersökningen bedömer jordbrukarna att nästan 80 % av den totala åkerarealen har en tillfredställande dränering och att nästan 50 % är systemtäckdikad. Enligt undersökningen är täckdikningen mest omfattande i Västra Götaland och minst omfattande i Jönköpings län.

Behov av mer dränering framöver

I undersökningen bedömer jordbrukarna att 15 % av arealen behöver omtäckdikas och 14 % behöver nytäckdikas men bara 6 % av arealen planeras att åtgärdas inom de närmaste 5 åren.

Mer täckdikad areal 2013

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark var 49 % 2013 jämfört med 25% första gången den undersöktes i Sverige 1927. Den täckdikade arealen var 35% större 2013 jämfört med 1927.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
33
Utgiven:
2014-03-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO10SM1401
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: