Webbutik

Jordbruksmarkens användning 2013

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något
Åkermarken är år 2013 preliminärt 2 600 600 hektar. Det är en minskning med
7 700 hektar (-0,3 %) jämfört med 2012. Den totala arealen betesmark är preli- minärt 440 100 hektar år 2013, vilket är oförändrat jämfört med år 2012.

Arealen spannmål minskar
Den totala spannmålsarealen är preliminärt 988 300 hektar år 2013. Det är en
minskning med 12 000 hektar (-1 %) jämfört med år 2012. Arealen korn ökar preliminärt med 16 000 hektar (+4 %) medan arealen för vete preliminärt mins-
kar med 37 400 (-10 %) jämfört med 2012. Havrearealen ökar preliminärt med
5 700 hektar (+3 %) jämfört med 2012.

Arealen raps och rybs ökar
Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 129 900 hektar år 2013. Det
är en ökning med 19 900 hektar (+18 %) jämfört med år 2012.

Arealen vall och grönfoderväxter minskar
Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 168 500 hektar år 2013, vilket
är en minskning med 8 600 hektar (-1 %) jämfört med år 2012.

 

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
19
Utgiven:
2013-05-23
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO10SM1302
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: