Webbutik

BYTE AV SÖKANDE ELLER STÖDMOTTAGARE - ansökan om stöd

Använd den här blanketten för att byta sökande på en redan inlämnad ansökan om stöd eller för att byta stödmottagare på ett beslut om stöd.

Blanketten gäller
• ansökan om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet 2014–2020
• ansökan om företagsstöd och projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
• ansökan om projektstöd inom regional- och socialfonds- programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

Överlåtaren och övertagaren ska gemensamt fylla i blanketten.
Läs anvisningen till blanketten för att fylla i den på bästa sätt. Skicka den ifyllda blanketten till den myndighet som bekräftat mottagandet av överlåtarens ansökan om stöd.

Se anvisningarna för hur du fyller i blanketten
Här hittar du anvisningen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2018-06-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
FPMB10_1
Författare:
Anvisning: