Webbutik

Campylobacterinfektion – ett nationellt strategidokument

Strategin identifierar och beskriver de åtgärder som bör prioriteras av de undertecknande myndigheterna för att minska antalet sjukdomsfall av personer som smittats av campylobacter i Sverige. Strategin kan även användas av andra myndigheter och av näringen som en kunskapssammanställning i samband med insatser mot campylobacterinfektion.

Sammanfattning

Campylobacterinfektion, även kallad campylobacterios, är den vanligast rapporterade zoonosen hos människor. Färska kycklingprodukter är av väsentlig betydelse som smittkälla för sjukdomen bland människor. Det är dock viktigt att insatser med målet att minska antalet sjukdomsfall orsakade av Campylobacter hos människa inte enbart fokuseras på kyckling, utan även riktas mot andra möjliga smittkällor. Detta kräver bland annat en ökad kunskap om hur stora andelar av de inhemska fallen som kan tillskrivas olika smittkällor i Sverige samt ett bättre utnyttjande av information som erhålls vid utredningar av konstaterade sjukdomsfall.

Beställ hem rapporten

Här kan du beställa hem boken ifrån Socialstyrelsen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
35
Utgiven:
2013
Pris exkl moms:
40 kr
Pris inkl moms:
42 kr
Artikelnr:
2013-1-12
Författare:
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt
Anvisning: