Webbutik

Salmonella – ett nationellt strategidokument

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har tagit fram om en femårig strategi med syfte att minska antalet fall av salmonellasmitta hos människa. Strategin kan även användas av andra myndigheter och av näringen som en kunskapssammanställning i samband med insatser mot salmonellan.

 Sammanfattning:

I Sverige rapporteras cirka 3000–4000 salmonellafall på människor varje år. Majoriteten, cirka75-80 procent, har smittas utomlands. Salmonellasituationen i Sverige är god, sett ur ett internationellt perspektiv. Svensk livsmedelsproduktion är näst intill fri från salmonella.

Myndigheterna vill bland annat:

  • Fortsätta verka för förbättrad övervakning och kontroll av salmonella ur ett internationellt perspektiv. Till exempel har insatser för att begränsa salmonella i fjäderfäflockar inom EU minskat salmonellafallen hos människor.
  • Verka för förbättrad och mer kostnadseffektiv övervakning och kontroll av salmonella i Sverige.
  • Identifiera nya viktiga smittkällor och minska risken för smittspridning från dem, till exempel införda eller importerade livsmedel.
  • Stimulera tvärvetenskaplig samverkan mellan berörda myndigheter, universitet, högskolor och näringen inom området såväl nationellt som internationellt.


Beställ hem rapporten

Här kan du beställa hem boken ifrån Socialstyrelsen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
54
Utgiven:
2013-09-11
Pris exkl moms:
85 kr
Pris inkl moms:
90 kr
Artikelnr:
2013-6-28
Författare:
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt
Anvisning: