Webbutik

Arrendepriser på jordbruksmark 2012

I korta drag

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Från 1995 fram till 2012 har arrendepriserna på jordbruksmark fördubblats.

Från och med EU-inträdet och fram till år 2006 ökade arrendepriserna på jordbruksmark i Sverige måttligt med 0–7 % per år för att sedan stiga med hela 16 % mellan 2006 och 2007. Därefter gick arrendepriserna upp mer stillsamt med 3-4 % per år för att sedan mellan 2010 och 2011 stiga lite kraftigare igen, då med ca 15 %. Störst var ökningen mellan 2010 och 2011 i Norra Sverige följt av Sydsverige. Prisnivån och pristutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet, eftersom värdena för framförallt regionerna i norra Sverige är behäftade med höga medelfel.

Mellan åren 2011 och 2012 steg arrendepriserna på jordbruksmark med ca 2 % i genomsnitt. Ökningen var störst i Småland med öarna samt Norra Sverige.
En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 637 kr att arrendera i Sverige år 2012.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
18
Utgiven:
2013-02-21
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO39SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: