Webbutik

Skörd av trädgårdsväxter 2012

I korta drag

Växthusodlingen ökar

För första gången sedan 2002 ökade växthusytan för tomatodling år 2012, jäm-fört med närmast föregående år. Tomat odlades 2012 på 421 000 kvadratmeter, vilket motsvarar den största ytan sedan 2008, och en ökning med 20 % sedan 2011. Växthusodlingen av gurka visade också på ett uppsving och ökade med 8 % mellan 2011 och 2012 till 656 300 kvadratmeter – den största sedan åt-minstone år 1999. Den sammanlagda växthusytan för odling av kryddväxter och kruksallat har kontinuerligt ökat sedan 2002, och nådde 166 200 kvadratmeter år 2012, en ökning med 13 % sedan 2011, och med hela 75 % sedan 2002.
Produktionen av gurka och kryddväxter i växthus ökade med 7 respektive 50 % från 2011 till 2012, medan tomatproduktionen var oförändrad och produktionen av kruksallat sjönk med 41 %. Den minskade produktionen av tomat orsakades troligen av en förändring i produktsammansättning, mot en större andel små tomatsorter.

Få förändringar i frilandsodlingen

Den arealmässigt största undersökta frilandsgrödan 2012 var jordgubbar, som odlades på 2 225 hektar, medan den produktionsmässigt största grödan var mo-rot, av vilken 128 700 ton skördades.

Frilandsodlingen visade på få tydliga skillnader 2012 jämfört med 2011. De odlade arealerna för vitkål och purjolök minskade med 12 och 36 % vardera, till 376 respektive 116 hektar. Purjolök uppvisade också en minskad produktion med 44 % till 2 800 ton, medan produktionen av matlök istället ökade med 21 % till 50 400 ton jämfört med år 2011.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
13
Utgiven:
2013-05-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO37SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: