Webbutik

Animalieproduktion, Års- och månadsstatistik 2015:12

I korta drag

Mer slakt av får och fjäderfä 2015 än 2014

Kvantiteten invägd mjölk i december 2015 var 242 800 ton; 1 800 ton mindre än i december ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till december 2015. Den totala mängden invägd mjölk under 2015 var 2,9 miljoner ton. Det är en minskning med 10 000 ton jämfört med 2014 men mer än för åren 2010-2013. Produktionen av konsumtionsmjölk 2015 var 812 200 ton, det är en ökning med 0,3 % jämfört med 2014, men en minskning med 11 % jämfört med 2010. År 2015 producerades det 111 100 ton grädde, det är en ökning med 6 % jämfört med 2014.

Totalt slaktades drygt 406 400 vuxna nötdjur och knappt 21 800 kalvar under 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 133 100 ton Det är 1 % mer än 2014 och 3 % mindre än 2010. Slakten av svin 2015 är mer 1 % mindre än 2014 och 11 % mindre än 2010. År 2015 slaktades 2,56 miljoner svin, vilket innebar en vikt på 233 500 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012. Den totala slakten av får, baggar och lamm under 2015 var 5 100 ton, det är en ökning med 1 % jämfört med 2014 och 3 % jämfört med 2010.

Totalt slaktades det 142 800 ton fjäderfä 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 95 % av vikten. Jämfört med 2014 har slakten ökat med 7 % och jämfört med 2010 har den ökat med 19 %. Innan 2015 inkluderas dock kasserade kalkoner och höns, vilket det inte gör 2015. Figur D visar den totala slakten av fjäderfä kvartalsvis från 2012 och framåt.

Under 2015 har det levererats 105 800 ton av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 6 % jämfört med 2014 och 23 % jämfört med 2010. Ökningen kan bero på att det är fler ägg somproduceras i Sverige och/eller att större andel av alla ägg som produceras levereras av Svenska Äggs medlemsföretag. Svenska Äggs medlems företag uppskattas ha ökat sin marknadsandel från 77 % till 82 % mellan 2011 och 2014. Figur E visar månadsvis invägning av ägg sedan år 2012.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
15
Utgiven:
2016-02-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO48SM1602
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: