Webbutik

Vem behöver förvärvstillstånd?

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka en lag om förvärv av lantbruksegendomar, jordförvärvslagen. Denna broschyr beskriver översiktligt hur lagen fungerar. Observera att broschyren inte har uppdaterats efter den senaste lagändringen som trädde ikraft den 15 april 2023. Lagändringen innebär att definitionen av lantbruksegendom i jordförvärvslagen har utvidgats till att omfatta inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
8
Utgiven:
2021-03-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR120
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: