Webbutik

Ekonomisk analys av investeringen

I denna excellmall kan du får en översiktlig bild av lönsamheten av den investering du planerar. Lönsamheten avgörs främst av investeringens nuvärde. Nuvärdet är en samlad bedömning av alla betalningar investeringen medför under hela sin livslängd. Nuvärdet tar hänsyn till pengarnas tidsvärde. 100 kr är värt mer idag än om till exempel två år.

Mallen innehåller också några nyckeltal som visar hur företagets ekonomi påverkas om investeringen genomförs.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
1
Utgiven:
2021-06-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR509
Författare:
Anvisning: