Webbutik

Preparat, farliga för pollinerande insekter

lantbruk och yrkesmässig trädgårdsodling

En del av våra växtskyddsmedel är farliga för bin och andra pollinerande insekter. Vid registreringen sätter Kemikalieinspektionen användarvillkor, som alla som använder preparaten är skyldiga att följa. Koden Spe 8 anger också att ett preparat är bifarligt.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
1
Utgiven:
2024-03-27
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR479
Författare:
Anvisning: