Webbutik

Statistik för verksamhetsåret 2016

Jordbruksverkets årliga publikation Verksamhetsstatistik omfattar räkenskapsåret 2016.

Innehållet i publikationen bygger på uppgifter som sakenheterna på Jordbruksverket har lämnat. Eventuella frågor kan därför ställas direkt till dessa enheter, se sidhuvudet längst upp på respektive sida. 

Uppgifterna om utbetalda stöd visar utbetalningar som gjorts under år 2016 oavsett stödår.

Den del av verksamheten som omfattas av Jordbruksverkets ansvarsområde och som rör jordbrukarstöden är till stor del utförd av länsstyrelserna. Länsstyrelserna har bl.a. handlagt stöden till jordbrukare med undantag för nationellt kuvert till mässor och marknadsföring, kompletterande stödbelopp, vissa stöd inom Landsbygdsprogrammet, vissa nationella stöd och smittskyddsersättningar. Länsstyrelserna genomför dessutom kontroll av de flesta jordbrukarstöden.

Allmänna frågor och synpunkter besvaras av Ekonomi- och VU-enheten, Carina Rydberg.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2017-06-08
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR414
Författare:
Jordbruksverket, Ekonomienheten
Anvisning: