Meny
Webbutik

Statistik för verksamhetsåret 2012

Jordbruksverkets årliga publikation Verksamhetsstatistik omfattar räkenskapsåret 2012.

Innehållet i publikationen bygger på uppgifter som sakenheterna på Jordbruksverket har lämnat. Eventuella frågor kan därför ställas direkt till dessa enheter, se sidhuvudet längst upp på respektive sida.

Uppgifterna om utbetalda stöd visar utbetalningar som gjorts under år 2012 oavsett stödår.

Den del av verksamheten som omfattas av Jordbruksverkets ansvarsområde och som rör jordbrukarstöden är till stor del utförd av länsstyrelserna. Länsstyrelserna har bl.a. handlagt stöden till jordbrukare med undantag för djurbidrag för handjur, nationellt kuvert till mässor och marknadsföring, kompletterande stödbelopp, vissa stöd inom landsbygdsprogrammet, vissa nationella stöd och smittskyddsersättningar. Länsstyrelserna genomför dessutom kontroll av de flesta jordbrukarstöden.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
54
Utgiven:
2013-11-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR298
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: