Webbutik

Öka skörden - gynna honungsbin och vilda pollinerare

Honungsbin och humlor kan öka skörden av raps och klöverfrö. De är de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor i Sverige. Även dagfjärilar, solitära bin, blomflugor och vissa skalbaggar pollinerar blommor, men de är få i förhållande till antalet humlor och honungsbin, och anses därför ha mindre betydelse i lantbruksgrödor. I trädgårdsodlingen däremot kan solitära bin ha stor betydelse.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2016-04-20
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO16:14
Författare:
Lena Friberg, Petter Haldén
Anvisning: