Webbutiken

Utsläpp av växthusgaser från torvmark

Sidor:
68 st
Utgiven:
2014
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
ra14:24
Författare:
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SLU, Göteborgs universitet, LRF, Stockholms universitet
Anvisning:

Dikad torvmark är en stor källa för växthusgaser. Jordbruksverket, Skogstyrelsen och Naturvårdsverket har arbetat med att försöka hitta åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från sådan mark. I denna rapport ges förslag på vilka dikade torvmarker som bör prioriteras för åtgärder samt hur våtmarker på torvmark bör anläggas om syftet är att minska växthusgasutsläppen.

Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel