Webbutiken

Beteslagstiftningens effekter på lönsamheten i mjölkföretagen - en studie av tre typgårdar

Sidor:
92 st
Utgiven:
2014-09-30
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA14:16
Författare:
Marie Törnquist, Sone Ekman, Göte Frid, Anna E Holm, Annika Hultgren
Anvisning:
Antal: 
Lägg i varukorgen

  • Bete ger korna bättre hälsa och möjlighet till naturligt beteende. Samtidigt medför lagstiftningens krav att kor ska gå på bete kostnader för företagen. Denna rapport undersöker hur mjölkföretagenslönsamhet påverkas av beteslagstiftningen. Den sortens kunskap är viktig som ett led i arbetet med att stärka konkurrenskraften i svenskt lantbruk utan att äventyra djurhälsa och djurvälfärd.
  • För de studerade typgårdarna innebär beteslagstiftningen försämrad lönsamhet jämfört med att ha korna på stall året om.
  • Ett alternativ där djuren betar betydligt mer än lagens minimikrav innebär ytterligare försämring av lönsamheten på typgårdarna. Detta beror främst på en minskad mjölkavkastning.


Utredningsenheten kan också presentera rapporten vid förfrågan. 


Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel