Webbutiken

Lokalt ledd utveckling genom Leader

I nuvarande programperiod som pågår mellan 2014-2020 är det möjligt att jobba med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna.

Även i förra programperioden 2007-2013 genomfördes en mängd satsningar på lokal utveckling genom leadermetoden både inom landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet.

Mer information hittar du här.
Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel