Webbutiken

Sorteringsordning: Visningsformat:
-samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder
-en redogörelse för deras uppbyggnad, funktion och förmåga att beskriva svenska förhållanden
Kortversion av rapport 2009:22
-ett förslag till system och organisation för funktionstest av utrustning för spridning av bekämpn...
-en lägesbeskrivning och analys av skillnaderna mellan Sverige och övriga EU
-nya möjligheter för livsmedelsindustrin
-New opportunities för the agrofood industry
Konsekvenser av långtgående restriktioner vid epizootiutbrott
-en intervjuundersökning hösten 2008
Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel