Webbutiken

Grön konkurrenskraft 2015 - produktivitet i Sverige och i konkurrentländer

Sidor:
42 st
Utgiven:
2015-12-01
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR372
Författare:
Jordbruksverket, LRF, LRF Konsult
Anvisning:

Grön Konkurrenskraft 2015

Välkommen till den fjärde upplagan av Grön Konkurrenskraft. I denna rapport beskrivs ett antal av de större branscherna i Sveriges primärproduktion av livsmedel i förhållande till våra konkurrenters produktion. För att vara konkurrenskraftiga krävs en effektiv produktion ute på de svenska gårdarna. Det gäller att mäta, jämföra och följa upp parametrar som påverkar effektiviteten, även internationellt. Grön Konkurrenskraft tar här sin plats, genom att presentera internationella jämförelser, så kallad, benchmarking.

Förädlingsledet och handeln påverkar såklart gårdarnas resultat, men i denna rapport har vi valt att fokusera på primärproduktionens produktivitet. Ingen skillnad görs på ekologisk och konventionell produktion.

Med denna rapport hoppas vi att ni får en överblick över svensk produktion i förhållande till viktiga konkurrentländers.

Diskutera och engagera med hjälp av denna rapport. Sprid den till kollegor, lantbrukare, kunder, rådgivare, sakkunniga, branschfolk, opinionsbildare och politiker. Förhoppningsvis kan rapporten vara en del i lantbrukets framtida utveckling.

Rapporten är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och LRF Konsult

 


Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel