Webbutiken

Ett klimatvänligt jordbruk 2050

Sidor:
128 st
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA12:35
Författare:
Redaktör: Karin Hjerpe
Anvisning:

Jordbruksverket har tagit fram ett underlag för jordbrukets roll i en färdplan mot ett
Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Ett möjligt referensscenario av hur
utvecklingen skulle kunna bli om inga åtgärder vidtas presenterades i underlaget. Även
åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket diskuterades samt
styrmedel som skulle kunna göra att åtgärderna kom till stånd. Detta underlag har
levererats till Naturvårdsverket, Trafikverket och Energimyndigheten och har legat till
grund för deras färdplansarbete.

Efter leveransen till de andra myndigheterna har underlaget bearbetats inom CAP:s
miljöeffekter, ett projekt som drivs gemensamt av Jordbruksverket, Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet. Bland annat har information om åtgärdernas effekter på
andra miljökvalitetsmål lagts till. I föreliggande rapport redovisas det bearbetade
underlaget.


Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel