Meny
Webbutik

Riktlinjer för gödsling och kalkning 2002

I rapporten Riktlinjer för gödsling och kalkning beskrivs hur en miljömässigt och ekonomiskt anpassad gödsling och kalkning skall kunna bedrivas. Stallgödsel är en viktig växtnäringskälla i växtodlingen samtidigt som den utgör en miljörisk. Därför bereds stallgödseln stort utrymme i rapporten. Vidare lämnas rekommendationer om lämpliga kvävegivor till olika grödor under varierande odlingsförhållanden samt resoneras om lämplig gödslingsstrategi. Redovisning sker även av gödslingsbehov av övriga växtnäringsämnen samt behov av kalkning.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
132
Utgiven:
2001
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA01:17
Författare:
Anvisning: