Meny
Webbutik

Växtskyddsrådets verksamhet 2014, viktiga växtskyddsfrågor och arbetet i växtskyddsrådet

Denna rapport avser att avspegla växtskyddsrådets arbete under 2014. Kapitel 2 tar upp formalia kring växtskyddsrådets organisation, deltagande myndigheter och organisationer och hållna möten. I kapitel 3 sammanfattas dels övergripande frågor och dels mer specifika frågor som diskuterats under året. Slutligen i kapitel 4 tas frågor upp om växtskyddsrådets mandat, sammansättning, prioritering av frågor samt arbetssätt.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
2015-05-21
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA15:5
Författare:
Anders Emmerman
Anvisning: