Meny
Webbutik

Redovisning av kontroll över djurhälsopersonal år 2018

Jordbruksverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2019 redovisa hur kontrollen över djurhälsopersonal har genomförts under år 2018. Det innebär att Jordbruksverket redovisar vilka metoder som använts i kontrollen över djurhälsopersonalen, omfattningen av kontrollen, viktigare iakttagelser i kontrollen samt vilka eventuella skillnader som finns inom landet och i där det är möjligt en jämförelse med de närmast föregående två åren.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
2019-10-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR517
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: