Meny
Webbutik

Myndighetsgemensam handlingsplan antibiotikaresistens, 2018 – 2020

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har lett arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bakom planen står 25 myndigheter och organisationer som ingår i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och utgår från regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 2018–2020.

Utöver det arbete som redan pågår pekar handlingsplanen på ytterligare specifika insatser på nationell, regional och lokal nivå inom sektorerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och forskning. Planen innehåller även internationella insatser i enlighet med regeringens mål. Fokus är på sådana insatser som kräver samarbeten mellan myndigheterna och andra aktörer.

Handlingsplanen är Sveriges tredje nationella plan.

Läs mer om antibiotikaresistens på webbplatsen Skydda antibiotikan eller på Facebook

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
55
Utgiven:
2018-01-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR432
Författare:
Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten
Anvisning: