Meny
Webbutik

Avgift för handläggning av Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer - ansökan om undantag

Du behöver betala en avgift för vår handläggning av din ansökan. Du betalar 1700 kr eller 1800 kr beroende på vad din ansökan avser.

Betala med kort och skicka din ansökan
1. Välj rätt avgift och betala.
2. Du får en kvittens på din beställning till din e-post. I den får du ett ordernummer som du sedan ska ange i ansökningsblanketten.
3. Ladda ner blanketten och skicka den till Jordbruksverket.

Välj rätt avgift
Storleken på avgiften beror på vad du söker undantag för. Markera i rutan ”Välj typ” nedan om du söker undantag för B1, B2 eller B3, B4.

B1. Förnyelse eller ny sammansättning av besättningen (lantbruksdjur, vattenbruksdjur) med icke-ekologiska djur när det inte finns ekologiska djur att köpa.
B2. Ny sammansättning av bisamhälle med icke-ekologiska bin när det inte finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa.
B3. Användning av icke-ekologiskt foder under begränsad period för att den egna produktionen av foder har gått förlorad.
B4. Utfodring av ekologiska bin med ekologiskt producerad honung, socker eller sockerlösning i händelse av långvariga exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av nektar eller honungsdagg.

Ladda ner blankett

Betala via faktura

Om du väljer att betala din ansökan via faktura, så kryssar du i det alternativet i blanketten. Då skickar vi dig en faktura när vi får in din ansökningsblankett. Vi tar ut en avgift på 50 kronor för att administrera fakturan.

Visa mer
Visa mindre
 
Antal: 
Sidor:
Utgiven:
2020-12-09
Pris exkl moms:
1700 kr
Pris inkl moms:
1700 kr
Artikelnr:
V129A
Författare:
Anvisning: