Meny
Webbutik

Gynna mångfalden på kantzoner

Denna skrift riktar sig till dig som vill utnyttja olika typer av kantzoner för att gynna den biologiska mångfalden. De regelstyrda kantzoner som vi behandlar är de som är aktuella hösten 2016. För att få information om aktuella regler kan du gå in på den ansvariga myndighetens webbplats. Regler för skyddszoner med miljöersättning, ekologiska fokusarealer och skyddsavstånd vid spridning av gödsel intill vattendrag finns tillgängliga

www.jordbruksverket.se Regler för skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel
finns på www.naturvardsverket.se

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2016-12-08 (justerad 2019)
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO16:19
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: