Meny
Webbutik

Hållbar samhällsutveckling - vad innebär det? Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Denna rapport är en del av Jordbruksverkets projekt om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion av jordbruksvaror. Syftet med projektet är att sprida information om de effekter som konsumtion av jordbruksvaror har på miljö, klimat och samhälle och därigenom underlätta för konsumenten att göra medvetna val.

Projektet om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion av jordbruksvaror vilar på regeringens övergripande mål om en hållbar utveckling. Detta mål omfattar också jordbrukssektorn där politikens ledord är bruka utan att förbruka.

Regeringens vision om ett hållbart samhälle anger att politikens mål är att främja:

”solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder och mellan
generationer. Utgångspunkten är att vi människor inte får leva
idag på ett sätt som förstör våra barns eller framtida
generationers möjligheter att leva ett gott liv”. 

(Ur Regeringens skrivelse 2005/06:126, sid 7)

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
38
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
52 kr
Artikelnr:
RA12:40
Författare:
Sara Johansson
Anvisning: