Meny
Webbutik

Avgift djurförsöksetisk godkännande 8000 kr

Här hittar du e-tjänsten.

Med denna tjänst betalar du 8000 kr i avgift för:

Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök som rör pilotstudie* och ärende som endast innebär användning av djur som inte hålls i en försöksdjursanläggning såsom;

- privatägda djur**,
- djur i anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 3 kap 6 § djurskyddsförordningen (2019:66) eller
- fritt levande vilda djur.

*Med pilotstudier menas ett försök som utförs med ett mindre antal djur eller på något annat sätt i begränsad omfattning.

**Med privatägda djur menas djur som tillfälligt används i djurförsök men som huvudsakligen hålls för något annat syfte än försöksdjursverksamhet och som företrädesvis ägs av enskilda privatpersoner.

Observera att det finns 3 olika avgiftsklasser, vad som gäller för respektive avgiftsklass finns beskrivet i föreskrifterna L150 och L117.

När du har gjort klart din beställning får du ett sexsiffrigt ordernummer som du ska skriva in i avsedd ruta i e-tjänsten för ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

I varje enskilt fall fattar den regionala djurförsöksetiska nämnden beslut om avgiftsnivå och om ansökan ska betraktas som ny eller om det är en ändring av en tidigare gjord ansökan.

Om nämnden beslutar en annan avgift än den som betalats in så regleras detta via faktura i efterhand.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
Utgiven:
2013
Pris exkl moms:
8000 kr
Pris inkl moms:
8000 kr
Artikelnr:
D174D
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: