Meny
Webbutik

Avgift djurförsöksetisk godkännande 8000 kr

Använd e-tjänsten för Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

Från den 1 februari 2016 är det obligatoriskt att göra ansökan i e-tjänsten.

Här hittar du e-tjänsten.

Med denna tjänst betalar du 8 000 kr i avgift för ansökan om etiskt godkännande av djurförsök i ärenden som rör pilotstudier, dvs försök som utförs med ett mindre antal djur eller på annat sätt i begränsad omfattning, eller endast innebär användning av djur som inte hålls i en försöksdjursanläggning dvs. 
– privatägda djur (djur som tillfälligt används i djurförsök men som huvudsakligen hålls för annat syfte än försöksdjursverksamhet och som företrädelsevis ägs av enskilda privatpersoner), 
– djur i anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) eller 
– fritt levande vilda djur.

När du har gjort din beställning kommer du att få ett ordernummer som du ska

fylla i under ordernummer på blanketten eller i e-tjänsten om ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

Det är de regionala djurförsöksetiska nämnderna som fattar beslut om avgifterna i varje enskilt fall. Den som avgör vad som ska anses vara en ändring av en gammal ansökan och vad som ska betraktas som en ny ansökan är den regionala djurförsöksetiska nämnden i varje enskilt fall. Om någon vid ansökningstillfället betalar in för mycket eller för lite pengar för sin ansökan så regleras det i efterhand. 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
Utgiven:
2013
Pris exkl moms:
8000 kr
Pris inkl moms:
8000 kr
Artikelnr:
D174D
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: