Meny
Webbutik

Avgift djurförsöksetiskt godkännande 6000 kr

Här hittar du e-tjänsten.

Med denna tjänst betalar du 6000 kr i avgift för:

Ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök som riskerar att inverka negativt på djurs välfärd.

Observera att det finns 3 olika avgiftsklasser, vad som gäller för respektive avgiftsklass finns beskrivet i föreskrifterna L150 och L117.

När du har gjort klart din beställning får du ett sex siffrigt ordernummer som du ska skriva in i avsedd ruta i e-tjänsten för ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

I varje enskilt fall fattar den regionala djurförsöksetiska nämnden beslut om avgiftsnivå och om ansökan ska betraktas som ny eller om det är en ändring av en tidigare gjord ansökan.

Om nämnden beslutar en annan avgift än den som betalats in så regleras detta via faktura i efterhand.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
Utgiven:
2015-11-09
Pris exkl moms:
6000 kr
Pris inkl moms:
6000 kr
Artikelnr:
D174A
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: