Meny
Webbutik

Avgift djurförsöksetiskt godkännande 6000 kr

Använd e-tjänsten för Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

Från den 1 februari 2016 är det obligatoriskt att göra ansökan i e-tjänsten.

Här hittar du e-tjänsten.

Med denna tjänst betalar du 6 000 kr i avgift för ansökan om etiskt godkännande av djurförsök i ärenden som rör:

Ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande som riskerar att inverka negativt på djurs välfärd.

När du har gjort din beställning kommer du att få ett ordernummer som du ska

fylla i under ordernummer på blanketten eller i e-tjänsten om ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

Det är de regionala djurförsöksetiska nämnderna som fattar beslut om avgifterna i varje enskilt fall. Den som avgör vad som ska anses vara en ändring av en gammal ansökan och vad som ska betraktas som en ny ansökan är den regionala djurförsöksetiska nämnden i varje enskilt fall. Om någon vid ansökningstillfället betalar in för mycket eller för lite pengar för sin ansökan så regleras det i efterhand. 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
Utgiven:
2015-11-09
Pris exkl moms:
6000 kr
Pris inkl moms:
6000 kr
Artikelnr:
D174A
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: