Meny
Webbutik

Specialhäfte skog, att använda kemiska bekämpningsmedel

Lär dig mer om växtskydd i skogsplantskolor och skogsbruk! Här beskrivs ogräsbekämpning samt bekämpning av svampsjukdomar och skadeinsekter. Snytbaggar, granbarkborrar och rotröta är några problem som tas upp. Råd om kemisk bekämpning kompletteras med förebyggande åtgärder som markberedning och senarelagd plantering mot snytbagge. Bestämmelser tas också upp. Häftet används till behörighetskurserna, främst till Skogsstyrelsens endagarskurs.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
2021-03-02
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
BE7
Författare:
Bernt Arvidsson, Sören Braf, Hans Samuelsson, Rune Ollas, Christer Sandström
Anvisning: