Webbutiken

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket

Sidor:
48 st
Utgiven:
2015-05-08
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA15:7
Författare:
Stefan Weisner Karin Johannesson Karin Tonderski
Anvisning:
Antal: 
Lägg i varukorgen

  • Våtmarker fångar näring, särskilt fosfor, i högre utsträckning än man tidigare trott.
  • En avskiljning av 50 kilo fosfor och 500 kilo kväve per hektar våtmarksyta och år kan uppnås när våtmarker skapas i jordbrukslandskapet om näringsavskiljning prioriteras. Detta är betydligt mer än vad som uppnåtts inom landsbygdsprogrammet vilket indikerar att det finns en stor potential att förbättra effekten framöver.
  • Våtmarker som beviljats stöd inom landsbygdsprogrammet 2007–2013 beräknas minska transporten till havet med 18 ton fosfor och 170 ton kväve per år, vilket motsvarar 1,9 respektive 0,5 procent av transporten till havet från jordbruksmark.

Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel