Webbutiken

Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015-2019

Sidor:
68 st
Utgiven:
2014-10-16
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA14:18
Författare:
Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket
Anvisning:
Antal: 
Lägg i varukorgen

Uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken
  • Beslut baserade på kunskapsunderlag från CAP:s miljöeffekter ska bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen
  • Projektet ska både ta fram underlag för genomförande och översyn av CAP 2014–2020 och underlag med sikte på CAP bortom 2020
  • Ökat fokus på ekosystemtjänster och mer internationella utblickar är förslag på förändringar jämfört med föregående period

Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel