Meny
Webbutik

Resistens mot växtskyddsmedel -bär 2014

Vissa skadegörare börjar ibland visa tecken på motståndskraft (resistens) mot enskilda växtskyddsmedel. Odlare reagerar när de märker en minskande effekt av medel som tidigare har varit effektiva. Effekten avtar efterhand med varje ny generation som bekämpas med samma medel. Flera medel med samma verkningsmekanism, vilka tillhör samma resistensgrupp, kan sluta att fungera och då talar man om korsresistens.

Uppkomsten av resistens kan förhindras eller åtminstone hämmas genom att behovsanpassa användning av kemikalier.

Vid beställning, så skickas versionen från 2014. Den nya versionen 2015 finns inte i tryckt format.  
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
4
Utgiven:
2014-06-18
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR274
Författare:
Anvisning: