Webbutiken

Översyn av nitratkänsliga områden 2014

Sidor:
60 st
Utgiven:
2014-05-28
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA14:11
Författare:
Emmelie Johansson, Magnus Bång
Anvisning:

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av känsliga områden i enlighet med artikel 3.4 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (nitratdirektivet). En sådan översyn ska enligt nitratdirektivet genomföras vart fjärde år för att kunna göra nödvändiga ändringar av de känsliga områdena.

Dokumentet förbereds fortfarnade för kunna visas online, var god försök igen om någon minut.
Dokument är nu lagt i kö för att laddas upp för att bli läsbar online. Försök igen om någon minut.
Fel